སྙན་རྩོམ

༈ ཁེར་རྐྱང་གི་མཚན་ཕྱེད་དུ། ངས་ཁྱོད་ལ་བརྩེ་དུང་གི་སྙན་ངག་འབྲི་ཕོད།

སྤྱི་ཟླ་དང་པོ། 5, 2015 // 0 Comments

སྐྱ་རེངས ༡ གཙང་ཆབ་ནག་པོ་དེ། མཚམས་མེད་པར་བཞུར་ཞིང་མཆིས་ལ། དེ་ཡི་མཐའ་མཇུག་གི་འབབ་ཡུལ་ནི། [...]

གཞས་མ་ཟླ་སྒྲོན་གྱི༼ང་ཡི་དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང༽ཞེས་པའི་གླུ་དབྱངས་ལ་ཉན་རྗེས 

སྤྱི་ཟླ་བཅུ་པ། 21, 2014 // 0 Comments

ཙོང་ཁ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ གྲང་ངར་ལ་བཟོད་པའི་བྱེའུ་ཆུང ཉི་འོད་ལ་དུང་རུང གནམ་སྔོན་པོ སྨུག་ལོང་གིས་བཏུམ་བཞིན [...]
1 2 3 18