བོད་ཀྱི་དུས་བབ

བོད་ནང་གི་དྲ་བ་གཙོ་གཉེར་གནང་མཁན་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་།

སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པ། 8, 2009 // 0 Comments

བོད་ནང་གི་དྲ་བ་གཙོ་གཉེར་གནང་མཁན་ ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ པ་། དཀོན་མཆོག་ཚེ་འཕེལ་། [...]

བོད་ནང་གི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་སྐབས་རྒྱ་ནག་དམག་མིས་མེ་མདའ་རྒྱབ་ཡོད་།

སྤྱི་ཟླ་གཉིས་པ། 28, 2009 // 1 Comment

བོད་ནང་གི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་ མེར་བསྲེགས་གཏོང་སྐབས་རྒྱ་ནག་དམག་མིས་ མེ་མདའ་རྒྱབ་ཡོད་།   [...]

རྒྱ་ནག་གིས་ལོ་ཆུང་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་མི་རིགས་སློབ་གསོ་སྤྲོད་རྒྱུར་དམ་འཛིན་བྱེད་པ།

སྤྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ། 17, 2008 // 0 Comments

  རྒྱ་ནག་གིས་ལོ་ཆུང་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་མི་རིགས་སློབ་གསོ་སྤྲོད་རྒྱུར་དམ་འཛིན་བྱེད་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་དོན། [...]