མཆོད་མེ

བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དང་སློབ་གསོའི་སྐོར་གྱི་གླེང་མོལ་ཞེས་པའིDVDབརྙན་སྡེར་དངོས་སུ་བཀྲམ་པ།

སྤྱི་ཟླ་བཞི་པ། 6, 2009 // 1 Comment

  བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དང་སློབ་གསོའི་སྐོར་གྱི་གླེང་མོལ་ཞེས་པའིDVDབརྙན་སྡེར་དངོས་སུ་བཀྲམ་པ། པར་དབང་།མཆོད་མེ།   [...]

ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཀྱི་སྒྲུང་རིང་གསུམ་པ་པར་དུ་བཏབ་ཅིང་བཀྲམ་པ།

སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པ། 4, 2009 // 0 Comments

ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཀྱི་སྒྲུང་རིང་གསུམ་པ<<རླུང་དམར་འུར་འུར>>ཞེས་པ་པར་དུ་བཏབ་ཅིང་བཀྲམ་པ། པར་དབང་། [...]